Advies en meldpunt (bij vermoedens) van huiselijk geweld en kindermishandeling

  • Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en brengt hulpverlening op gang om de situatie voor alle betrokkenen veiliger te maken. Er kan Advies gevraagd worden en/of een melding gedaan worden. 
  • Veilig Thuis is 24 uur per dag bereikbaar (via tel: 0800 -2000) en werkt outreachend; 

 

Bekostiging

CZW subsidie en inkoop jeugdzorg gemeenten

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl