Tuberculose bestrijding

Doelstelling

Het opsporen van personen met actieve tbc of een LTBI, behandeling, begeleiding en het toezien op therapietrouw van patiënten en uitvoeren van bron- en contactonderzoek. 

Inleiding

Ondanks het feit dat Tuberculose (tbc) niet meer zo vaak voorkomt in ons land, blijft aandacht voor deze infectieziekte van belang. Via import door onder andere reizigers, maar ook binnen andere 'risicogroepen' komt tbc voor.

Tuberculose kan soms een zeer besmettelijke ziekte zijn, die zich snel kan verspreiden (open tbc).

Aandacht blijft nodig voor alle vormen van actieve tbc, personen die nog geen tbc hebben maar wel geïnfecteerd zijn (een latente tbc infectie, LTBI) en zeker ook door de toename van resistente vormen van tbc

Wettelijk kader

WPG (artikel 6)

Producten binnen deze activiteit