Technische hygiëne zorg

Doelstelling

Het bevorderen van optimale hygiëne en infectiepreventie in de openbare gezondheidszorg.

Inleiding

De circulatie van bijzonder resistente micro-organismen is alarmerend. Er ontstaan risico’s op ziekte en sterfte doordat infecties met deze bacteriën niet meer te behandelen zijn. Ook in Nederland.

Ontwikkeling van nieuwe antibiotica kunnen op korte en middellange termijn niet worden verwacht en de World Health Organisation (WHO) vreest dat de wereld teruggaat naar het “pre antibiotica tijdperk.”  Het is hoog tijd voor surveillance, scholing en technische hygiëne zorg. 

Wettelijk kader

Wet Publieke Gezondheid, artikel 2 lid 2 sub f.

Producten binnen deze activiteit