Preventieve maatregelen risicogroepen

Doelstelling

Het voorkomen van infectieziekten door middel van advisering en vaccinatie van risicogroepen.

Inleiding

Het reisverkeer is de vorige eeuw enorm toegenomen, zowel recreatief als beroepsmatig. Dit brengt met zich mee dat mensen te maken krijgen met infectieziekten en aandoeningen die in ons land niet of nauwelijks (meer) voorkomen maar elders nog volop aanwezig zijn. Daarnaast zijn er bepaalde groepen die vanwege hun beroep of specifieke situatie meer dan gemiddeld risico lopen op bepaalde infectieziekten. Denk hierbij aan medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen, brandweer, medewerkers gemeentewerken. Het is belangrijk om deze groepen goed te informeren en adviseren over het inperken van risico’s en hen te vaccineren tegen ziekten zoals hepatitis A en B, difterie, tetanus en polio. In het kader van het bewaken van de gezondheidszorg is het van belang dat de GGD zicht heeft en houdt op eventuele gezondheidsrisico’s door veranderd reisgedrag.

Wettelijk kader

WPG artikel 6, (zie product Infectieziekten algemeen).

Het betreft een markttaak afgeleid uit de wettelijk vastgelegde taak tot infectieziekten bestrijding.