Infectieziektebestrijding

Bevat de volgende elementen:

  • Geeft infectieziekten, die gemeld moeten worden, door aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM/CIB) en verzorgt bijbehorende afwikkeling waaronder in bepaalde gevallen het informeren van de autoriteiten (bv. burgemeester) en de bevolking.
  • Brengt aard en omvang van het voorkomen van infectieziekten in Zeeland in kaart: via surveillancetaak en gericht onderzoek.
  • Presenteert informatie hierover via rapportages, website en social media.
  • Voert preventieve taken uit (bijv. vaccinatiecampagnes, voorlichtingen, afhandelen publieksvragen). 
  • Draagt zorg voor gericht bron- en contactopsporing (bijv. in geval van hepatitis B besmetting).
  • Voert maatregelen uit ter voorkoming van verspreiding van infectiezieken.
  • Draagt zorg voor outbreak management in geval van dreiging of uitbraak van infectieziekten.
  • Onderhoudt contacten en werkt samen met relevante ketenpartners.
  • Draagt zorg voor mediacontacten bij onrust bij een infectieziekte uitbraak, bij vragen uit media.
  • Adviseert met betrekking tot preventie, opsporing en behandeling, intern, gemeenten en ketenpartners als huisartsen, zorgcentra etc.

Bekostiging

Gemeentelijke Bijdrage vanuit de GR. 

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl