Overbruggingscontacten

Doel

Het overbruggen van de wachttijd voor een geïndiceerd jeugdhulp aanbod na verwijzing door een daartoe bevoegde zoals genoemd in de Jeugdwet, met de intentie de situatie van het kind en zijn omgeving te ondersteunen en begeleiden tijdens het wachten op jeugdhulp.

 

Uitvoering

Alle begeleidingscontacten, in welke vorm dan ook, welke uitgevoerd worden door de JGZ na verwijzing van het kind naar jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet, met als doel het kind en zijn omgeving extra te begeleiden gedurende de tijd dat het kind nog niet terecht kan voor jeugdhulp.

Bekostiging

Het betreft een aanvullende dienst die door een extra gemeentelijke bijdrage gefinancierd wordt naast de structurele gemeentelijke financiering.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl