Over GGD Zeeland

De gezondheid van alle Zeeuwen bewaken, beschermen en bevorderen. Dat is waar de GGD voor staat. We werken in opdracht van de dertien  Zeeuwse gemeenten. Onze missie is: samen werken aan een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor burgers in Zeeland.

Publieke gezondheid

Gezond zijn en blijven willen we allemaal. Via Publieke Gezondheid draagt de overheid hieraan bij. De publieke gezondheidszorg richt zich op het voorkómen van ziekte, niet op het behandelen daarvan. Het gaat vaak om zorg waar mensen niet zelf om vragen, maar die wel nodig is voor een gezonde en veilige samenleving. De GGD werkt hierbij nauw samen met andere partijen in de provincie, zoals jeugd- en thuiszorgorganisaties, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en onderwijs.

Een leven lang meedoen

Gezondheid zien we tegenwoordig als het vermogen van mensen zich aan te passen aan alle omstandigheden in het leven en een eigen regie te blijven voeren. Een omschrijving die prima aansluit bij de tijd waarin wij leven. We kijken nu vooral naar wat iemand zelf kan, al dan niet met hulp vanuit de eigen omgeving. Pas als dat niet (meer) gaat, kunnen mensen een beroep doen op de overheid. GGD Zeeland gelooft dat er in het leven van mensen ijkpunten zijn waarop extra aandacht voor gezondheid belangrijk is en je met vroeg signaleren grote gezondheidswinst kunt boeken.

Bekijk hier het filmpje over onze visie: een leven lang meedoen