Monitoring en advisering publieke gezondheid, niet wettelijk vastgelegd

  • Onderzoek op maat. Uitvoeren van onderzoeken naar onderwerpen en/of doelgroepen die buiten de reguliere gezondheidsmonitors vallen. 
  • Procesbegeleiding. Het leiden en begeleiden van processen ten einde de samenwerking en efficiency in de publieke gezondheid te versterken.
  • Advisering en samenwerking (met gemeenten) bij planning van programma’s en projecten die zich richten op het bevorderen van een gezonde leefstijl, een  gezonde omgeving en het bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van groepen van burgers. 
  • Projectleiding. Geeft leiding bij de uitvoering van bovengenoemde programma’s en projecten.

 

Bekostiging

  • Gemeentelijke bijdrage van betreffende gemeente(n).
  • Externe financiering via fondsen/subsidies.

Interesse in dit product?

Voor meer informatie over dit product kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen.

Bel 0113 249 400 of mail info@ggdzeeland.nl