Monitoring & advisering publieke gezondheid

Doelstelling

Primair doel is een gezonder Zeeland. Met de focus op de Zeeuwen zelf. Gezonde Zeeuwen zijn vitaler, productiever, zelfredzamer en gelukkiger. Dit doel wordt bereikt in samenwerking met gemeenten en andere partijen.

Inleiding

Het adviseren en ondersteunen gemeenten en andere organisaties op het terrein van publieke gezondheid, met als doel vitale en gezonde Zeeuwse inwoners.

Uitgangspunten hierbij zijn:

  • Balans op vijf levensdomeinen (fysiek, mentaal, sociaal, doel/zingeving en financieel).
  • Omgevingsgerichte aanpak.
  • Versterken van samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
  • Op plaatsen waar mensen wonen, werken en leren.

Epidemiologische gegevens over de gezondheid van de Zeeuwse bevolking, gesprekken met burgers, organisaties en onze vakkennis vormen de basis voor het werk. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het terrein van Publieke Gezondheid maar ook naar het brede sociale domein, waar gezondheid onlosmakelijk mee verbonden is.

In Zeeland wordt er samengewerkt met andere partijen zoals gemeenten, provincie, ZB|Planbureau, Robuust, Sport Zeeland, HZ, CZ, Impuls Zeeland, IVN en UCR. Buiten Zeeland zijn dat partijen zoals andere GGD’en, RIVM, TNO en het Erasmus Universiteit MC (CEPHIR).

Wettelijk kader

Artikel 2 lid 2, artikel 5, artikel 5a, artikel 13, artikel 15 Wet Publieke Gezondheid en de WMO.