Inzet professional GGD

Doelstelling

Leveren van deskundigheid die bijdraagt aan het versterken van de Publieke Gezondheid, in al zijn facetten, binnen het sociale domein.

Inleiding

De GGD heeft meerdere professionals in dienst welke specifieke competenties hebben. Deze professionals worden momenteel het meest ingezet in het kader van uitvoering van wettelijke taken en de producten die daaruit voortvloeien. De professional kan echter ook ingezet worden in het kader van uitvoering van activiteiten welke niet wettelijk zijn vastgelegd of in het kader van uitvoering van activiteiten die wel wettelijk zijn vastgesteld, maar die niet door de GGD worden uitgevoerd.

Maatschappelijke ontwikkelingen op velerlei gebied zorgen voor nieuwe regels of vragen om nieuwe inzichten. Hiertoe moeten organisaties die het betreft, activiteiten ontwikkelen of uitvoeren. Hierdoor kan behoefte ontstaan aan deskundigheid nodig ter ontwikkeling of uitvoer van die activiteit.

Indien de klant en/of gemeente een vraag naar specifieke deskundigheid heeft in het kader van een wettelijke of niet-wettelijke taak, kan een professional van de GGD ingezet worden. De GGD zal bij de vraag naar de specifieke deskundigheid beoordelen welke competenties voor die specifieke deskundigheid nodig zijn en zo de juiste professional daarvoor leveren.