Inspectie Wet Kinderopvang

Doelstelling

Inspectie Wet Kinderopvang door GGD Zeeland heeft als doel om advies te verschaffen aan de gemeente om zonodig te handhaven. Dit om de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen in Zeeland te verhogen.

Inleiding

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind beïnvloeden zijn latere ontwikkeling. Daarom is kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving belangrijk.

In het kader van de Wet Kinderopvang krijgt GGD Zeeland opdracht van de 13 gemeenten om de kinderopvang in de betreffende gemeenten te toetsen aan deze wet.

De gemeente maakt beleid t.a.v. kinderopvang volgens de wettelijke regels en handhaaft die regels. De GGD voert het beleid uit in opdracht van de gemeente. 

Wettelijk kader

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Zie ook website overheid.nl