Inkooporganisatie jeugd

Doelstelling

  • De inkoop van jeugdhulp voor de regio Zeeland is effectief en efficiënt georganiseerd.
  • Er is een duidelijke en transparante werkwijze voor de inkoop van zorg voor jeugd.
  • Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden.

De gemeenten zijn opdrachtgever van de Inkooporganisatie jeugdhulp. De inkooporganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen de Inkooporganisatie, gemeenten en zorgaanbieders.

De drie regio's in Zeeland hebben elk een eigen contractmanager binnen de inkooporganisatie zodat gemeenten één aanspreekpunt hebben.
 

Voor alle actuele informatie over de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verwijzen wij u naar https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl .

Inleiding

Als gevolg van de decentralisatie van de (Rijks)taken voor de zorg voor de jeugd zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De inkooporganisatie jeugd Zeeland is opgericht door de 13 Zeeuwse gemeenten en verantwoordelijk voor de inkoop en het contracteren van alle jeugdhulp in Zeeland.

De inkooporganisatie is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling met een eigen bestuurlijke aansturing en staat zowel inhoudelijk als organisatorisch los van de GGD.

Wettelijk kader

Het juridisch kader voor de Inkooporganisatie jeugd Zeeland is opgenomen in de Jeugdwet.

Producten binnen deze activiteit