Ervaringen van professionals

 • “Je hebt veel vragen als je voor de eerste keer de verantwoordelijkheid hebt over een mens. Je kind wordt goed in de gaten gehouden. Laatst werd er naar de heupjes en plooitjes van Lynn gekeken om te controleren op beweeglijkheid.
  Een ouder over de jeugdgezondheidszorg
 • “Pieter had bijvoorbeeld weleens driftbuien. Ik bespreek dan op het consultatiebureau wat het beste is om te doen.”
  Moeder van een peuter van 4 jaar
 • “Ik vind het positief dat in de eigen omgeving wordt gekeken hoe Pierre opgroeit. Bij vrienden en op het bureautje gedraagt Pierre zich toch weer anders dan thuis.”
  Een moeder over het huisbezoek
 • “Vooral in het eerste paar maanden na de geboorte van mijn zoon had ik veel vragen. Je voelt je dan toch onzeker. Bij vragen over bijvoorbeeld lopen, het inbakeren, scheelzien, eczeem en flesjes neemt ik telefonisch contact op met het consultatiebureau.”
  Een ouder over de jeugdgezondheidszorg
 • “Ik ben heel blij dat de GGD er is. De adviezen van de GGD geven mij bevestiging en maken mij minder onzeker.”
  Een moeder over de jeugdgezondheidszorg
 • “Positieve ervaringen met vaste en langdurige aanwezigheid artsen in het regulier en speciaal onderwijs.”
  Een ketenpartner over de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg
 • “Fijn dat delen van zorg tijdens de zwangerschap al mogelijk is.“
  Een verloskundige over de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg
 • “Infectieziektebestrijding is belangrijk als er dreiging is van een epidemie. Inwoners hebben dan vaak behoefte aan informatie over de gezondheidsrisico’s.”
  Ambtenaar in gemeente Hulst over Infectieziekte bestrijding
 • “Wat fijn dat ik met andere ouders van pubers over de opvoeding kon praten en wat een verademing dat ik niet de enige ben die problemen heeft met de opvoeding van mijn pubers”
  Een ouder die deelnam aan de cursus Beter omgaan met Pubers.
 • “De sfeer in huis werd echt beter door die cursus, ik leerde goed in te zoomen op mijn eigen opvoedingsstijl”
  Een deelnemer aan de cursus 'Beter omgaan met Pubers'
 • “Ik werd me bewust van het feit dat ik lette op wat mijn zoon fout deed en niet meer op wat hij goed deed, die knop ging om tijdens de cursus”.
  Een ouder die deelnam aan de cursus Beter omgaan met Pubers