Gezondheid en milieu

Doelstelling

De voornaamste doelstelling is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers, vooral in relatie tot de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt door advies te geven aan gemeenten, instellingen en burgers op het gebied van gezondheid en milieu. Het werkveld van de medisch milieukundige zorg is divers: verontreinigingen in de bodem, het water, het binnenmilieu en de buitenlucht, maar ook stankhinder, geluidshinder, straling, veiligheid en advies bij rampen. Het streven is uiteindelijk het realiseren van een zo gezond mogelijke leefomgeving.

Inleiding

Onze leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid en gevoel van welbevinden. Er zijn veel oorzaken die onze leefomgeving minder gezond maken. Zo is de verontreiniging van de buitenlucht door verkeer, industrie of landbouw algemeen bekend. Minder bekend is dat de binnenlucht in woningen, scholen en kindercentra vaak veel meer vervuild is dan de buitenlucht. Het cluster gezondheid en milieu houdt zich bezig met de invloeden van de mens op het milieu en van het milieu op de gezondheid van de mens.

Wettelijk kader

WPG (artikel 2, lid 2e).